Tag: Xara

Xara Designer Pro X 17

Download Xara Designer Pro 21 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Xara Designer Pro 21 Xara Designer Pro 21 là một ứng dụng toàn diện để tạo các kiểu chỉnh sửa ảnh, minh họa, DTP, thiết kế web và hỗ trợ thiết kế...
Xara Designer Pro X 17

Download Xara Designer Pro Plus 20 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Xara Designer Pro Plus 20 Xara Designer Pro Plus 20 là phần mềm chỉnh sửa ảnh, DTP và thiết kế web của Photo & Graphic Designer, Web Designer Premium và Page &...
Xara Designer Pro X 17

Download Xara Designer Pro X 17 – Công cụ đồ hoạ web chuyên nghiệp

0
Xara Designer Pro X 17 Xara Designer Pro X 17 là công cụ tất cả trong một dành cho thiết kế chuyên nghiệp: ảnh, đồ họa, web, DTP và thuyết trình. Phần...
Xara Web Designer Premium

Download Xara Web Designer Premium 17 – Video hướng dẫn chi tiết

0
Xara Web Designer Premium 17 Xara Web Designer Premium 17 không giống như bất kỳ phần mềm thiết kế web nào bạn sẽ thấy trước đây; một giải pháp dựa trên mẫu dễ...
Xara Photo Graphic Designer 16

Download Xara Photo & Graphic Designer 16 – Video cài đặt chi tiết

Xara Photo & Graphic Designer 16 Xara Photo & Graphic Designer 16 là sự lựa chọn phần mềm hoàn hảo cho tất cả các công việc thiết kế ảnh và đồ họa...