Tag: Xara

Xara Designer Pro X 17

Download Xara Designer Pro Plus 20 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Xara Designer Pro Plus 20 Xara Designer Pro Plus 20 là phần mềm chỉnh sửa ảnh, DTP và thiết kế web của Photo & Graphic Designer, Web Designer Premium và Page &...
Xara Designer Pro X 17

Download Xara Designer Pro X 17 – Công cụ đồ hoạ web chuyên nghiệp

0
Xara Designer Pro X 17 Xara Designer Pro X 17 là công cụ tất cả trong một dành cho thiết kế chuyên nghiệp: ảnh, đồ họa, web, DTP và thuyết trình. Phần...
Xara Web Designer Premium

Download Xara Web Designer Premium 17 – Video hướng dẫn chi tiết

0
Xara Web Designer Premium 17 Xara Web Designer Premium 17 không giống như bất kỳ phần mềm thiết kế web nào bạn sẽ thấy trước đây; một giải pháp dựa trên mẫu dễ...
Xara Photo Graphic Designer 16

Download Xara Photo & Graphic Designer 16 – Video cài đặt chi tiết

Xara Photo & Graphic Designer 16 Xara Photo & Graphic Designer 16 là sự lựa chọn phần mềm hoàn hảo cho tất cả các công việc thiết kế ảnh và đồ họa...