Tag: Vectric

Vectric Aspire

Download Vectric Aspire 10 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Vectric Aspire 10 Vectric Aspire 10 công cụ cho phép bạn chuyển đổi các bản phác thảo 2D, ảnh, bản vẽ và tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số thành các mô hình...
Vectric Aspire 9

Download Vectric Aspire 9 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Vectric Aspire 9 Vectric Aspire 9 một giải pháp phần mềm mạnh mẽ nhưng trực quan để tạo và cắt các bộ phận trên bộ định tuyến CNC. Có các công cụ để thiết...