Tag: Trados

SDL Trados Studio

Download SDL Trados Studio 2021 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
SDL Trados Studio 2021 SDL Trados Studio 2021 là giải pháp dịch năng động, đột phá, mang đến sự linh hoạt thực sự cho các biên dịch viên và người quản lý dự...
SDL Passolo

Download SDL Passolo 2018 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
SDL Passolo 2018 SDL Passolo 2018 là một công cụ định hướng tốt được phát triển và thiết kế để dịch. Nó cho phép người dùng tạo các tài liệu có nội dung...