Tag: Stardock

Stardock Groupy

Download Stardock Groupy Full – Quản lý các ứng dụng theo tab

0
Stardock Groupy Stardock Groupy là một công cụ tổ chức mạnh mẽ cho Windows sẽ giữ thông tin theo bảng và được sắp xếp. Bạn có thể kéo và thả nhiều ứng dụng và...
Stardock Fences

Download Stardock Fences – Phần mềm sắp xếp các biểu tượng màn hình

0
Stardock Fences Tự động sắp xếp các phím tắt và biểu tượng trên màn hình của bạn với Fences ! Stardock Fences là một công cụ thú vị và thiết thực để sắp xếp...
Stardock Start10

Download Stardock Start10 Full – Mang nút Start trở lại trên Windows 10

0
Stardock Start10 Stardock Start10 là một ứng dụng để thêm nút khởi động trong Windows 10. Khi Windows 10 chính thức ra mắt, mục tiêu của nó là cung cấp một giao...
Stardock WindowBlinds

Download Stardock WindowBlinds – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Stardock WindowBlinds Stardock WindowBlinds là phần mềm được phát triển bởi Stardock và cho phép người dùng chạm vào các cửa sổ, máy tính để bàn và các công cụ một cách...
Stardock DeskScapes

Download Stardock DeskScapes Full – Làm hình nền động cho Windows

0
Stardock DeskScapes Stardock DeskScapes cung cấp cho bạn khả năng làm động và tùy chỉnh nền trên màn hình Windows của bạn. Chọn từ thư viện tích hợp lớn hoặc sử dụng các...