Tag: SOFiSTiK

SOFiSTiK 2020

Download SOFiSTiK Bridge Modeler 2020 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
SOFiSTiK Bridge Modeler 2020 SOFiSTiK Bridge Modeler 2020 là một phần mở rộng mạnh mẽ cho Autodesk Revit để mô hình các cấu trúc cầu tham số dựa trên trục, mô hình...
SOFiSTiK 2020

Download SOFiCAD 2020 for AutoCAD – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
SOFiSTiK SOFiCAD 2020 for AutoCAD SOFiSTiK SOFiCAD 2020 for AutoCAD là một phần mềm mạnh mẽ cho thiết kế 3D và phù hợp cho các nhà thiết kế đồ họa hoặc kỹ...
SOFiSTiK 2020

Download SOFiSTiK 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
SOFiSTiK 2020 SOFiSTiK 2020 là một phần mềm mạnh mẽ cho thiết kế 3D và phù hợp cho các nhà thiết kế đồ họa hoặc kỹ sư. Chương trình này đã phân...