Tag: ShotCut

ShotCut

Download ShotCut 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
ShotCut 2021 ShotCut 2021là một ứng dụng mạnh mẽ để chỉnh sửa video bằng nhiều công cụ mạnh mẽ cũng như nó cung cấp nhiều bộ lọc và hiệu ứng.  Đây là...