Tag: Serif

Affinity Designer full

Download Affinity Designer 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Affinity Designer 2021 Affinity Designer 2021 là một ứng dụng rất tiện dụng, có thể được sử dụng để chỉnh sửa ảnh của bạn và để tăng cường vẻ ngoài cũng như...
Affinity Photo

Download Affinity Photo 2021 – Một phiên bản nhẹ hơn của Photoshop

Affinity Photo Affinity Photo là một ứng dụng rất tiện dụng có thể được sử dụng để nâng cao chất lượng ảnh của bạn. Với ứng dụng này, bạn có thể chỉnh sửa...
Affinity Publisher

Download Affinity Publisher 2021 – Bản nhẹ hơn của Adobe Indesign

Affinity Publisher Serif Affinity Publisher là một ứng dụng phần mềm xuất bản chuyên nghiệp thế hệ tiếp theo. Ứng dụng tuyệt vời này cung cấp cho bạn sức mạnh để kết hợp hình...