Tag: Orpalis

Orpalis PaperScan

Download Orpalis PaperScan – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Orpalis PaperScan Orpalis PaperScan là một ứng dụng quét TWAIN và WIA mạnh mẽ với công cụ OCR tập trung vào một ý tưởng làm cho việc thu thập tài liệu trở...