Tag: Nanosoft

nanoCAD Pro

Download nanoCAD Pro – Một ứng dụng CAD rất hữu ích và mạnh mẽ

0
nanoCAD Pro nanoCAD Pro là một ứng dụng CAD rất hữu ích và mạnh mẽ sẽ cung cấp cho bạn một bộ lớn các công cụ vẽ giúp nó trở thành giải...
nanocad 3dscan

Download nanoCAD 3DScan Full – Ứng dụng với dữ liệu quét laser 3D

0
nanoCAD 3DScan nanoCAD 3DScan là một ứng dụng phần mềm chuyên dụng được thiết kế để hoạt động với dữ liệu quét 3D, chủ yếu là dữ liệu quét laser 3D (LIDAR),...