Tag: midas

midas MeshFree

Download midas MeshFree 2020 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas MeshFree 2020 midas MeshFree 2020 là một chương trình kỹ thuật phân tích và thiết kế mạnh mẽ được phát triển với sự hợp tác của Samsung. Chương trình này có...
midasNFX 2020

Download midas NFX 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
midas NFX 2020 midas NFX 2020 là một ứng dụng phân tích phần tử hữu hạn rất hữu ích và tích hợp cho thiết kế mô phỏng, cấu trúc và tối ưu...
midas NFX 2019

Download midas NFX 2019 – Phần mềm mô phỏng và cấu trúc CFDs

0
midas NFX 2019 midas NFX 2019 là một phần mềm tuyệt vời cho phép bạn mô phỏng và cấu trúc CFDs. Nó cũng cung cấp các phân tích chính xác và chính xác...