Tag: InPixio

InPixio Photo Cutter

Download InPixio Photo Cutter 10 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

InPixio Photo Cutter 10 InPixio Photo Cutter 10 phần mềm để cắt bỏ mọi chi tiết, người, đối tượng hoặc yếu tố phong cảnh khỏi ảnh của bạn. Chọn hình dạng của...
InPixio Photo Editor 10

Download InPixio Photo Editor 10 – Hiệu ứng ảnh siêu xịn cực chất

InPixio Photo Editor 10 InPixio Photo Editor 10 là có các bộ lọc tuyệt vời và hiệu ứng siêu đẹp cho ảnh của bạn, bạn sẽ nhanh chóng và đơn giản tạo...
Photo Eraser

Download InPixio Photo Eraser 10 – Xoá nền với vài cú click chuột

InPixio Photo Eraser 10 InPixio Photo Eraser 10 xóa đối tượng không mong muốn và khôi phục pixel ảnh của bạn theo pixel. Tất cả những gì bạn cần làm là quyết định...
InPixio Photo Studio Pro 10

Download InPixio Photo Studio Pro 10 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

InPixio Photo Studio Pro 10 InPixio Photo Studio Pro 10 (tên cũ là Photo Clip) phần mềm chỉnh sửa ảnh có thể loại bỏ hoàn toàn các đối tượng không mong muốn...