Tag: iCube

MultiScatter for 3ds Max

Download MultiScatter for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

MultiScatter for 3ds Max MultiScatter for 3ds Max là một plug-in cho 3ds Max, dựa trên công nghệ VRayScatter được thiết kế để hoạt động không chỉ với V-Ray mà còn với...