Tag: Evil Software Empire

SUbD for SketchUp

Download TT SUbD for SketchUp – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
TT SUbD for SketchUp TT SUbD for SketchUp là plugin chia nhỏ các quads trong SketchUp. Chia nhỏ tham số. Được tối ưu hóa cho bốn mắt lưới. Hoàn hảo cho mô hình hữu cơ. Chia...