Tag: Chaos Group

Phoenix FD for Maya

Download Phoenix FD for Autodesk Maya – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Phoenix FD for Maya Phoenix FD for Maya trao quyền cho các nghệ sĩ VFX mô phỏng lửa, khói, vụ nổ, chất lỏng, bọt và bắn, đồng thời mang lại sự linh...
V-ray Next for MODO

Download V-ray Next for MODO Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

V-ray Next for MODO V-Ray Next for Modo có các luồng công việc chiếu sáng thúc đẩy các kỹ thuật học tập thích ứng, cho phép bạn tiết kiệm thời gian và...
V-Ray for Cinema 4D

Download V-Ray for Cinema 4D R20 – Full các phiên bản

V-Ray for Cinema 4D V-Ray for Cinema 4D là một tiện ích mở rộng rất tiện dụng và đáng tin cậy cho Cinema 4D đã được phát triển để cải thiện quá...
Phoenix FD for 3Ds Max

Download Phoenix FD for 3Ds Max 2020 – Full các phiên bản

Phoenix FD for 3Ds Max Phoenix FD for 3Ds Max là một công cụ toàn diện và mạnh mẽ để mô phỏng các môi trường khác nhau. Công cụ này nhắm vào các...
V-Ray Next for Rhinoceros

Download V-Ray Next for Rhinoceros 6 – Và Full các phiên bản

V-Ray Next for Rhinoceros V-Ray Next for Rhinoceros trình kết xuất thông minh đầu tiên được tạo cho các nhà thiết kế. Các công cụ phù hợp đã mở rộng các khả năng cốt...
V-Ray for Maya 2018

Download V-Ray for Maya 2018 64bit Bản chuẩn

V-Ray for Maya 2018 V-Ray for Maya 2018 là một phần mở rộng rất tiện dụng và hoành tráng cho Maya. Tiện ích mở rộng này sẽ cải thiện quá trình kết xuất...
vray-for-rhino-5

Download V-Ray For Rhino 5 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

V-Ray For Rhino 5 V-Ray For Rhino 5 là một phần mở rộng rất mạnh mẽ và tiện dụng cho Rhino 5 có thể được sử dụng để cải thiện quá trình...