Tag: BricsCAD

BricsCAD 20

Download Bricsys BricsCAD 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
BricsCAD 20 BricsCAD 20 nó cung cấp tất cả các tính năng 2D CAD .dwg quen thuộc, nhưng nó bổ sung các công cụ tiết kiệm thời gian và 3D Direct Modelling. Với...
BricsCAD v19

Download BricsCAD v19 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
BricsCAD v19 BricsCAD v19 là một ứng dụng ấn tượng được coi là sự thay thế tốt nhất cho AutoCAD. Nó giải quyết một đối tượng rộng hơn thông qua một phạm...