Tag: Antares

Auto Tune 9

Download Antares Auto Tune 9 – Mang đến một giọng hát hoàn hảo

Auto Tune 9 Auto Tune 9 là phiên bản nâng cao và tự động của Auto-Tune. Nó đã được trang bị cả chế độ tự động và chế độ đồ thị. Chế độ tự động...