Tag: AFT

AFT Fathom

Download AFT Fathom 11 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
AFT Fathom 11 AFT Fathom 11 là một ứng dụng mô phỏng động lực học chất lỏng rất tiện dụng cho các kỹ sư và nó có thể được sử dụng để...