Tag: Adobe Captivate

adobe-captivate-2019-full

Download Adobe Captivate 2019 – Tạo các dự án thực tế ảo

0
Adobe Captivate 2019 Adobe Captivate 2019 là một công cụ học tập điện tử hoặc học tập điện tử mạnh mẽ có thể mô phỏng phần mềm cho các hướng dẫn đa...