Download JetBrains PhpStorm 2019 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

1180
JetBrains PhpStorm 2019

JetBrains PhpStorm 2019

JetBrains PhpStorm 2019 là một phần mềm tuyệt vời cho ngôn ngữ phát triển PHP dựa trên nền tảng JetBrains IntelliK IDEA. Nó được tải với tất cả các tính năng có trong JetBrains WebStorm. Chương trình này có điều hướng nâng cao được bao gồm trong các IDE JetBrains khác.

Nó cũng có hướng dẫn đó, tự động hoàn thành mã, phân tích chất lượng mã, khắc phục lỗi mã và nhiều hơn nữa. Bạn có thể nâng cao năng suất và hiệu quả của bạn cho các nhà phát triển. Nó là một trình soạn thảo PHP nâng cao và hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau về HTML, JavaScript và CSS.

Việc hoàn thành mã để mã hóa các ngôn ngữ lập trình dựa trên DOM khác nhau. Nó có khả năng gỡ lỗi trực quan và đồ họa và có chỉnh sửa mã tức thời và ngoại tuyến trong Trình duyệt. Bạn không phải tải lại mỗi lần để chỉnh sửa mã. Nó cung cấp các phương tiện và công cụ để làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu.

Tính năng JetBrains PhpStorm 2019

 • Một phần mềm tuyệt vời cho ngôn ngữ phát triển PHP dựa trên nền tảng IntelliK IDEA của JetBrains.
 • Được tải với tất cả các tính năng có trong JetStrains WebStorm.
 • Có điều hướng nâng cao được bao gồm trong các IDE JetBrains khác.
 • Có thể nâng cao năng suất và hiệu quả của bạn cho các nhà phát triển.
 • Một trình soạn thảo PHP nâng cao và hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau về HTML, JavaScript và CSS.
 • PhpStorm 2019.2 mang đến một sự thay đổi lớn cho các dự án sử dụng Git hoặc Mercurial. Bây giờ bạn có thể cam kết các tệp từ tab Thay đổi cục bộ của cửa sổ công cụ Kiểm soát phiên bản.
 • PhpStorm 2019.2 cung cấp tô sáng cú pháp vượt trội cho hơn 20 ngôn ngữ lập trình khác nhau bao gồm Ruby, Python, Go và các ngôn ngữ khác.
 • Bản phát hành này cung cấp hỗ trợ chỉnh sửa phong phú cho các tập lệnh shell, bao gồm hoàn thành từ và đường dẫn, Tài liệu nhanh và thậm chí cả tái cấu trúc Đổi tên. Bạn cũng có thể tạo cấu hình chạy để thực thi các kịch bản shell.
 • Có khả năng gỡ lỗi trực quan và đồ họa và có mã chỉnh sửa tức thời và ngoại tuyến trong Trình duyệt.
 • Cung cấp các phương tiện và công cụ để làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu.

Cấu hình JetBrains PhpStorm 2019

 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: Cần 300 MB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: 800 MHz Intel Pentium III trở lên.

Download JetBrains PhpStorm 2019 Full Crack

FshareMshare

Cho cả 3 phiên bản Windows / Linux / MacOS

Hướng dẫn cài đặt JetBrains PhpStorm 2019

 • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Mở phần mềm lên chọn Evaluate for free
 • Trên thanh menu chọn Help > Edit Custom VM Options
 • Thêm vào dòng cuối cùng
  • -javaagent:C:\Users\Icongnghe\jetbrains-agent.jar (sau -javaagent là đường dẫn đến file jetbrains-agent.jar bạn phải sửa theo đúng trên máy tính của mình)
 • Save lại và khởi động lại phần mềm
 • Tiếp tục chọn Help > Register…
  • Chọn License server > điền vào http://jetbrains-license-server
  • Hoặc Activation code xem trong file text có key để điền vào
 • Đã xong xem video test Windows 10 – 64bit (Tắt chặn quảng cáo để hiện video)