Cài đặt Office dễ dàng với Office 2013-2019 C2R Install Lite mới nhất

9378
Office 2013-2019 C2R Install Lite v6.4.5 (2)

Office 2013-2019 C2R Install

Office 2013-2019 Install – chương trình cài đặt trực tuyến Microsoft Office trên PC của bạn. Ưu điểm của chương trình là khả năng cài đặt các thành phần riêng lẻ của Office mà bạn chọn, cũng như ngôn ngữ của bộ ứng dụng văn phòng đã cài đặt.

Thiết lập Office 2016 gốc chính thức buộc người dùng phải cài đặt tất cả các thành phần, không giống như Office 2013 và các phiên bản thấp hơn cho phép tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt. Sau khi tất cả, hầu hết chúng ta chỉ cần 3 thành phần thường được sử dụng nhất của Office: Word, Excel và PowerPoint.

Download Office 2013-2019 C2R Install Lite

Office 2013-2019 C2R Install Lite v6.8 (15-07-2019)

Fshare4file

Office 2013-2019 C2R Install Lite v6.7 (06-05-2019)

FshareMshare

Mật khẩu giải nén: 0123456789

Cách sử dụng Office 2013-2019 C2R Install Lite

  • Giải nén và chạy phần mềm

cài đặt office

  • Chọn phiên bản Office, các phần mình muốn cài, ngôn ngữ và ấn Install Office để cài đặt
  • Để gỡ office phiên bản cũ các bạn chọn Uninstall Office
  • Check Status để kiểm tra phiên bản office và key

khởi động office

  • Ở tab Utilities các bạn có thể khởi động các phần của office tại đây

download

Ở phần này thì các bạn có thể Download Office