Chia sẻ PSD khung Avatar hiệu ứng nước cực đẹp

4885
avatar-hieu-ung-nuoc

Khả năng không giới hạn! Bạn có thể di chuyển mặt nạ nước để tạo khung của riêng bạn. Nó cung cấp cho bạn một cơ hội để phù hợp với các lớp để hình ảnh của bạn. Tạo hiệu ứng cuối cùng tuyệt vời chỉ trong vài giây

Khung Avatar hiệu ứng nước

  • Hoàn hảo cho bản trình bày ảnh hiện đại,
  • Chỉ cần thả hình ảnh của bạn và sẵn sàng,
  • Tất cả các bức chân dung không được bao gồm và chỉ được sử dụng cho mục đích thuyết trình.
  • Yêu cầu phần mềm photoshop CS3 trở lên

Avatar hiệu ứng nước

avatar hiệu ứng nước cực đẹp

Avatar facebook hiệu ứng

Bao Gồm

  • 3 PSD files,
  • 2550 x 3000 px
  • RGB – 300dpi

Tải về File PSD

Mshare Fshare

Tham khảo thêm