Acrobat Pro DC

Download Acrobat Pro DC 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Acrobat Pro DC 2021 Acrobat Pro DC 2021 là một ứng dụng mạnh mẽ để tạo và chỉnh sửa các tệp PDF cũng như nhận xét, sắp xếp các trang PDF. Nó...
Enfocus PitStop Pro

Download Enfocus PitStop Pro 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Enfocus PitStop Pro 2021 Enfocus PitStop Pro 2021 là ứng dụng cung cấp cho người dùng các công cụ toàn diện, qua đó người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa các...
ABBYY FineReader 15

Download ABBYY FineReader 15 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

ABBYY FineReader 15 ABBYY FineReader 15 là một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung...
PDF Annotator

Download PDF Annotator 8 – Thêm chú thích đánh dấu cho file PDF

0
PDF Annotator 8 PDF Annotator 8 là một ứng dụng mạnh mẽ để chú thích các tệp PDF và thêm nhận xét, ghi chú, chỉnh sửa, chữ ký, đánh dấu, ảnh và bản...
EndNote

Download EndNote 20 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
EndNote 20 EndNote 20 là một ứng dụng rất mạnh mẽ để quản lý tài liệu tham khảo cần thiết với hỗ trợ tiết kiệm thời gian, sắp xếp dữ liệu và...
ORPALIS PDF OCR

Download ORPALIS PDF OCR – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
ORPALIS PDF OCR ORPALIS PDF OCR là một ứng dụng toàn diện để làm việc với các tài liệu PDF, cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ để nhận dạng...
PDF-XChange

Download PDF-XChange 9 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
PDF-XChange 9 PDF-XChange 9 là một ứng dụng toàn diện để chỉnh sửa tài liệu PDF, thêm nhận xét, chú thích và ký các tệp PDF cùng với các tính năng OCR. Trình...
PDF Architect

Download PDF Architect Pro – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
PDF Architect Pro PDF Architect Pro là giải pháp PDF tiên tiến với mọi thứ bạn cần để tùy chỉnh, bảo mật và cộng tác trên các tài liệu PDF của mình. Nếu bạn...
PDFCreator

Download PDFCreator – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
PDFCreator PDFCreator là một ứng dụng có thể tạo tệp PDF từ bất kỳ chương trình nào có chức năng in. Bên cạnh việc PDFCreator tạo các tài liệu ở định dạng PDF,...
Readiris Corporate 17

Download Readiris Corporate 17 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Readiris Corporate 17 Readiris Corporate 17 là một ứng dụng giàu tính năng với nhiều công cụ mạnh mẽ để chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu PDF, cung cấp tất cả các...