EndNote

Download EndNote 20 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

EndNote 20 EndNote 20 là một ứng dụng rất mạnh mẽ để quản lý tài liệu tham khảo cần thiết với hỗ trợ tiết kiệm thời gian, sắp xếp dữ liệu và...
Foxit PDF Editor

Download Foxit PDF Editor 11 – Phần mềm chỉnh sửa PDF đỉnh kout

Foxit PDF Editor 11 Foxit PDF Editor 11 là bộ công cụ PDF dành cho doanh nghiệp để tạo các tài liệu và biểu mẫu PDF chuyên nghiệp. Bạn có thể làm điều đó...
Foxit PhantomPDF Business

Download Foxit PhantomPDF 10 Full – Video cài đặt chi tiết

Foxit PhantomPDF Business 10 Foxit PhantomPDF Business 10 là một giải pháp PDF toàn diện, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của các doanh nghiệp và người dùng cá nhân. Nó đi...
Acrobat Pro DC

Download Acrobat Pro DC 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Acrobat Pro DC 2021 Acrobat Pro DC 2021 là một ứng dụng mạnh mẽ để tạo và chỉnh sửa các tệp PDF cũng như nhận xét, sắp xếp các trang PDF. Nó...
Enfocus PitStop Pro

Download Enfocus PitStop Pro 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Enfocus PitStop Pro 2021 Enfocus PitStop Pro 2021 là ứng dụng cung cấp cho người dùng các công cụ toàn diện, qua đó người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa các...
ABBYY FineReader 15

Download ABBYY FineReader 15 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

ABBYY FineReader 15 ABBYY FineReader 15 là một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung...
PDF Annotator

Download PDF Annotator 8 – Thêm chú thích đánh dấu cho file PDF

0
PDF Annotator 8 PDF Annotator 8 là một ứng dụng mạnh mẽ để chú thích các tệp PDF và thêm nhận xét, ghi chú, chỉnh sửa, chữ ký, đánh dấu, ảnh và bản...
ORPALIS PDF OCR

Download ORPALIS PDF OCR – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
ORPALIS PDF OCR ORPALIS PDF OCR là một ứng dụng toàn diện để làm việc với các tài liệu PDF, cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ để nhận dạng...
PDF-XChange

Download PDF-XChange 9 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
PDF-XChange 9 PDF-XChange 9 là một ứng dụng toàn diện để chỉnh sửa tài liệu PDF, thêm nhận xét, chú thích và ký các tệp PDF cùng với các tính năng OCR. Trình...
PDF Architect

Download PDF Architect Pro – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
PDF Architect Pro PDF Architect Pro là giải pháp PDF tiên tiến với mọi thứ bạn cần để tùy chỉnh, bảo mật và cộng tác trên các tài liệu PDF của mình. Nếu bạn...