Oracle Crystal Ball

Download Oracle Crystal Ball – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Oracle Crystal Ball Oracle Crystal Ball là một ứng dụng mạnh mẽ để xử lý dữ liệu trong môi trường dựa trên bảng tính để tạo mô hình dự đoán cùng với...
microsoft office 2013

Download Office 2013 – Visio – Project – All in One – Video cài...

0
Office 2013 All in One Microsoft Office 2013 All in One là một ứng dụng chuyên nghiệp để xử lý các tài liệu khác nhau và cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để...
Decision Tools Suite

Download Palisade Decision Tools Suite – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Palisade Decision Tools Suite Palisade Decision Tools Suite là một bộ chương trình tích hợp để phân tích rủi ro và ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Phần mềm DecisionTools Suite...
XLSTAT

Download XLSTAT 2021 – Thống kê và phân tích hàng đầu cho Excel

XLSTAT 2021 XLSTAT 2021 là giải pháp thống kê và phân tích dữ liệu hàng đầu cho Microsoft Excel. Một phần mềm tổng hợp hơn 100 tính năng thống kê: khai thác dữ liệu, học máy, kiểm...
Office Timeline

Download Office Timeline – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
Office Timeline Office Timeline là một tiện ích bổ sung rất hữu ích, hiệu quả và mạnh mẽ cho phần mềm Microsoft PowerPoint. Với tiện ích bổ sung này, bạn có thể tạo...
Ayoa

Download Ayoa Ultimate – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Ayoa Ultimate Ayoa Ultimate là một ứng dụng lập bản đồ tư duy và bảng trắng trực tuyến tất cả trong một thú vị, nơi bạn có thể lên ý tưởng, làm...
Stata

Dowload Stata 16 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

Stata 16 Stata 16 là phần mềm phân tích thống kê mạnh mẽ với giải pháp đa năng để quản lý, phân tích và thao tác dữ liệu thống kê. Stata MP 16...
Stata

Download Stata 15 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

Stata 15 StataCorp Stata 15 là một ứng dụng hống kê nhanh, mạnh mẽ được thiết kế cho các nhà nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực, hoặc khám phá các sản phẩm...
EndNote

Download EndNote 20 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

EndNote 20 EndNote 20 là một ứng dụng rất mạnh mẽ để quản lý tài liệu tham khảo cần thiết với hỗ trợ tiết kiệm thời gian, sắp xếp dữ liệu và...
Microsoft Office 2021

Download Microsoft Office 2021 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Microsoft Office 2021 Microsoft Office 2021 là một ứng dụng văn phòng mạnh mẽ cho phép người dùng có bộ xử lý tài liệu đa năng giúp bạn tạo các bản trình...