MicroStation V8i

Bentley Microstation/Architecture/TriForma/Generative Components

0
Bentley Microstation/Architecture/TriForma/Generative Components Bentley MicroStation có một ứng dụng ấn tượng, tập trung chính vào các cải tiến hiệu suất cũng như sự ổn định cho người dùng. Với MicroStation, bạn có thể...
Midas Design

Download Midas Design 2015 – Thiết kế kết cấu dầm cấu thang tường

0
Midas Design 2015 Midas Design 2015 là một bộ công cụ thực tế ấn tượng để phát triển thiết kế chi tiết kết cấu. Ứng dụng này cho phép thiết kế chi...
FlexSim 2019

Download FlexSim 2019 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
FlexSim 2019 FlexSim là phần mềm mô phỏng 3D mô hình hóa, mô phỏng, dự đoán và trực quan hóa các hệ thống trong sản xuất, xử lý vật liệu, chăm sóc...
ls-dyna-full

Download LS DYNA Full Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
LS DYNA LS DYNA là một chương trình phần tử hữu hạn ấn tượng có thể được sử dụng để mô phỏng các vấn đề phức tạp trong thế giới thực. Ứng dụng...
ironcad-2019

Download IronCAD Design Collaboration Suite 2019 Full

0
IronCAD Design Collaboration Suite 2019 IronCAD 2019 là một ứng dụng tuyệt vời có thể được sử dụng để xử lý các mô hình 2D và 3D. Nó là một bộ công...

Download Autodesk Structural Bridge Design 2019 Full

0
Autodesk Structural Bridge Design 2019 Autodesk Structural Bridge Design 2019 là một công ty chuyên nghiệp từ công ty nổi tiếng của Autodesk để thiết kế cầu, cũng như phân tích và...
Siemen PLM NX 12

Download Siemens NX 12 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Siemens NX 12 Siemens NX 12 là phiên bản mới nhất của phần mềm tiện dụng cung cấp cho bạn thiết kế sản phẩm, kỹ thuật và sản xuất. Bằng cách này,...
COMSOL Multiphysics 5

Download COMSOL Multiphysics – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics là một phần mềm mô hình số tiên tiến, đa mục đích để sử dụng trong mô hình hóa và mô phỏng các vấn đề dựa trên vật...
MicroStation V8i

Bộ cài Microstation V8i – Mô hình 3D tham số tiên tiến của MicroStation

0
Bentley Microstation V8i Bentley Microstation V8i là một ứng dụng hoành tráng cho phép bạn dễ dàng xem, mô hình, tài liệu cũng như trực quan hóa các dự án ở bất...
Home Designer Pro 2019-2

Download Home Designer Professional 2019 – Thiết kế nội thất cực chất

0
Home Designer Professional 2019 Chief Architect Home Designer, tên của kỹ thuật phần mềm và chuyên ngành để thiết kế nội thất chuyên nghiệp thuộc sở hữu của Kiến trúc sư trưởng của...