ANSYS EMA3D Cable

Download ANSYS EMA3D Cable 2020 – Video hướng dẫn chi tiết

0
ANSYS EMA3D Cable 2020 ANSYS EMA3D Cable 2020 là một công cụ mô phỏng mô hình cáp điện từ cấp nền chuyên dụng. Nó cung cấp quy trình làm việc từ thiết kế đến...
Proteus Professional

Download Proteus Professional 8 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Proteus Professional 8 Proteus Professional 8 là một ứng dụng rất tiện dụng và mạnh mẽ đã được phát triển để giúp các nhà thiết kế xây dựng cũng như xác minh...
Optitex 17

Download Optitex 17 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Optitex 17 Optitex 17 là phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế người mẫu thời trang CAD / CAM hai chiều và ba chiều. Phần mềm này cho phép người dùng sản...
optitex 15

Download Optitex 15 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Optitex 15 Optitex 15 là một ứng dụng phần mềm rất tiện dụng và chuyên dụng trong lĩnh vực công nghiệp thời trang cho các dịch vụ CAD / CAM 2D cũng...
altium designer 20

Download Altium Designer 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Altium Designer 20 Altium Designer 20 là một giải pháp thiết kế PCB thực sự tất cả trong một, sử dụng phương pháp thiết kế được thiết kế để cải thiện sự thâm...
Cadence SPB Allegro and OrCAD

Download Cadence SPB Allegro and OrCAD 2020 – Video cài đặt chi tiết

0
Cadence SPB Allegro and OrCAD 2020 Cadence SPB Allegro and OrCAD 2020 là một trình soạn thảo rất mạnh mẽ cho PCB, cung cấp một bộ hoàn chỉnh các thiết kế chỉnh...
blender

Download Blender – Ứng dụng tạo mô hình 3D cực dễ dàng

0
Blender Blender là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép bạn tạo nhiều loại mô hình 2D và 3D. Nó bao gồm các công cụ tạo mô hình, kết cấu, ánh sáng,...
Kaledo Style

Download Kaledo Style V1R1C9 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Kaledo Style V1R1C9 Kaledo Style V1R1c9 là một ứng dụng của Lectra cung cấp các giải pháp thời trang cho những thách thức phát triển sản phẩm trên toàn cầu. Lectra có trụ...
Maverick Studio

Download Maverick Studio – Kết xuất vật thể chuyên nghiệp tốc độc cao

0
Maverick Studio Maverick Studio là một ứng dụng chuyên nghiệp để hiển thị đầu ra chất lượng tốt nhất và cung cấp một bộ công cụ toàn diện để tạo ra kết quả...
NI LabView

Download NI LabView 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
NI LabView 2020 NI LabView 2020 cho phép bạn phát triển, chạy, gỡ lỗi và triển khai LabVIEW VI trên phần cứng National Cụ chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard. Một ứng...