Download DipTrace – Mô phỏng hệ thống và sơ đồ bảng mạch

0
DipTrace DipTrace 2021 là phần mềm giúp bạn tạo hệ thống, sơ đồ và sơ đồ bảng mạch. Phần mềm này có sẵn trong nhiều ngôn ngữ. như tiếng Séc, tiếng Nga và tiếng Anh. Nó...
FLOW-3D

Download FLOW-3D – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
FLOW-3D FLOW-3D cung cấp một nền tảng mô phỏng CFD hoàn chỉnh và linh hoạt cho các kỹ sư điều tra hành vi động của chất lỏng và khí trong một loạt...
PTC Creo

Download PTC Creo Illustrate 8 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
PTC Creo Illustrate 8 PTC Creo Illustrate 8 là một ứng dụng đáng tin cậy để tạo các hình minh họa kỹ thuật, bản vẽ 2D và chuỗi hoạt hình với những...
Orca3D for Rhinoceros

Download Orca3D for Rhinoceros – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Orca3D for Rhinoceros Orca3D for Rhinoceros là một plugin mạnh mẽ và hiệu quả để thiết kế, chỉnh sửa và phân tích các loại tàu và thuyền trong phần mềm Rhinoceros. Sử dụng plugin...
PVSOL premium

Download PVSOL premium 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
PVSOL premium là gì PVSOL premium là một chương trình mô phỏng động với hình ảnh 3D và phân tích bóng đổ chi tiết để tính toán hệ thống quang điện kết hợp...
TIA Portal

Download TIA Portal v17 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
TIA Portal v17 TIA Portal v17 là một tập hợp con được tối ưu hóa về giá của phần mềm điều khiển Chuyên nghiệp BƯỚC 7 trong TIA Portal có thể được...
CYME

Download CYME 9 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
CYME 9 CYME 9 là một ứng dụng hoặc bộ ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và mạnh mẽ được trang bị trình biên tập mạng, mô-đun phân tích, thư viện mô...
Kitchen Cabinet Generator

Download Kitchen Cabinet Generator for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt

0
Kitchen Cabinet Generator for 3ds Max Kitchen Cabinet Generator for 3ds Max là một tập lệnh hiệu quả trong việc tự động tạo các mô hình tủ bếp 3D trong 3dsMax. Với nhiều kiểu...
midas MeshFree

Download midas MeshFree 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas MeshFree 2021 midas MeshFree 2021 là công nghệ phân tích và thiết kế tiên tiến được phát triển thông qua sự hợp tác với SAMSUNG Electronics. Nó thực hiện mô phỏng...
midas NFX

Download midas NFX 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas NFX 2021 midas NFX 2021 là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn tích hợp để thiết kế cấu trúc, mô phỏng CFD và tối ưu hóa. Nó cung cấp phân...