chemcad 7

Download CHEMCAD 7 – Phần mềm mô phỏng quá trình hoá học

Chemstations CHEMCAD Suite 7 CHEMCAD 7 là một bộ tích hợp của ứng dụng phần mềm mô phỏng quá trình hóa học trực quan sẽ phù hợp với quy trình kỹ thuật...
ni labview 2019

Download NI LabView 2019 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

NI LabView 2019 NI LabView 2019 là một trình tạo sơ đồ hoành tráng cho phép các nhà khoa học giải quyết các vấn đề bằng cách thu thập và xử lý...
Proteus Professional

Download Proteus Professional 8 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Proteus Professional 8 Proteus Professional 8 là một ứng dụng rất tiện dụng và mạnh mẽ đã được phát triển để giúp các nhà thiết kế xây dựng cũng như xác minh...
RailClone Pro for 3ds Max

Download RailClone Pro for 3ds Max – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

RailClone Pro for 3ds Max RailClone Pro for 3ds Max là plugin mô hình tham số nổi tiếng trên thế giới dành cho 3ds Max. nó có một cách tiếp cận dựa trên...
Redshift render

Download Redshift Render for Cinema 4D / 3ds Max / Maya / Houdini

Redshift Render Redshift Render là một trình kết xuất tăng tốc GPU mạnh mẽ, được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của kết xuất sản xuất cao cấp...
Romax DESIGNER R17

Download Romax DESIGNER R17 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Romax DESIGNER R17 Romax DESIGNER R17 là một ứng dụng ấn tượng trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên về lĩnh vực mô phỏng và phân tích. Với ứng dụng này, bạn có thể mô...
Maptek Vulcan

Download Maptek Vulcan Full – Phần mềm mô hình hoá địa chất

Maptek Vulcan Maptek Vulcan là một ứng dụng ấn tượng mang đến giải pháp đầu cuối cho các yêu cầu mô hình hóa, lập kế hoạch và lập kế hoạch địa chất...
lumion-pro-6-5

Download Lumion Pro 6.5 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Lumion Pro 6.5 Lumion Pro 6.5 là một ứng dụng hữu ích cho phép các nhà thiết kế và kiến ​​trúc sư tạo video 3D cũng như 360 ảnh toàn cảnh cho...
MineSight 3D

Download Leica Mintec MineSight 3D v11 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

MineSight 3D v11 MineSight 3D v11 là một phần mềm để lập bản đồ và hoạt động khai thác. Sản phẩm này đáp ứng tất cả các nhu cầu khai thác của bạn. Chương...
Thunderhead Engineering PyroSim 2019

Download Thunderhead Engineering PyroSim 2019 Full Active

Thunderhead Engineering PyroSim 2019 Thunderhead Engineering PyroSim 2019 là một ứng dụng tuyệt vời giúp xây dựng mô hình Fire Dynamic System (FDS) dễ dàng và nhanh chóng. Nó có các công cụ và...