Mesh2Surface

Download Mesh2Surface for Rhinoceros – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Mesh2Surface for Rhinoceros Mesh2Surface for Rhinoceros là một plugin hữu ích cho Rhino để chuyển đổi các mắt lưới được quét 3D thành một mô hình CAD. Nó có các mô-đun và chức năng...
V-Ray Next for SketchUp Pro 2020

Download V-Ray for SketchUp 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
V-Ray for SketchUp 2021 V-Ray for SketchUp 2021 là một ứng dụng phần mềm sẽ cung cấp cho các nhà thiết kế khả năng kết xuất tức thì và các công cụ...
ptc creo 6

Download EMX 12 for PTC Creo 6 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
EMX 12 EMX 12 là phần mềm thiết kế khuôn ép nhựa. Sử dụng chương trình này, người dùng có thể thiết kế khuôn nhựa của mình trong môi trường hai chiều quen...
PTC-Creo-7

Download EMX 13 for PTC Creo 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
EMX 13 EMX 13 tạo ra các khuôn và phôi một khoang và nhiều khoang phức tạp nhất một cách dễ dàng. Đánh giá các vấn đề về dự thảo khuôn, đường cắt và...
ArcGIS Pro

Download ArcGIS Pro 2021 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
ArcGIS Pro là gì ESRI ArcGIS Pro là ứng dụng chuyên nghiệp để tạo và làm việc với dữ liệu không gian trên màn hình của bạn. Đây là một ứng dụng...
Rhinoceros

Download Rhinoceros 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Rhinoceros 7 Rhinoceros 7 là một ứng dụng chuyên nghiệp dành cho nhà thiết kế để tạo ra các mô hình và thiết kế các hình dạng khác nhau. Rhino có thể tạo, chỉnh...
SFTC DEFORM

Download SFTC DEFORM – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
SFTC DEFORM SFTC DEFORM là một ứng dụng phần mềm cho phép các nhà thiết kế phân tích các quy trình tạo hình kim loại, gia công cơ khí, xử lý nhiệt...
MicroStation V8i

Download MicroStation V8i – Mô hình 3D tham số tiên tiến MicroStation

0
Bentley MicroStation V8i Bentley Microstation V8i là một ứng dụng hoành tráng cho phép bạn dễ dàng xem, mô hình, tài liệu cũng như trực quan hóa các dự án ở bất...
Marmoset Toolbag

Download Marmoset Toolbag 4 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Marmoset Toolbag 4 Marmoset Toolbag 4 là một ứng dụng ấn tượng cung cấp cho người dùng một công cụ kết xuất, nướng bánh và tạo kết cấu theo thời gian thực...
FormingSuite 2020

Download FTI Forming Suite 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
FTI Forming Suite 2021 FTI Forming Suite 2021 là một gói phần mềm áp đặt cho các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà sản xuất được thiết kế để giúp họ mô...