Burp Suite Professional

Download Burp Suite Professional 2021 – Khai thác lỗ hổng bảo mật web

0
Burp Suite Professional 2021 Burp Suite Professional 2021 dễ sử dụng, trực quan và không yêu cầu bạn thực hiện các thao tác nâng cao để phân tích, quét và khai thác...
Altova MissionKit

Download Altova MissionKit Enterprise 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Altova MissionKit Enterprise 2021 Altova MissionKit Enterprise 2021 là một môi trường phát triển chuyên nghiệp để làm việc với SQL, XML, UMI và nhiều ngôn ngữ khác cũng như cung cấp giải...
Matlab 2021

Download Matlab 2021 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Matlab 2021 Matlab 2021 là một chương trình tính toán khoa học và toán học tuyệt vời với công cụ mô phỏng đồ họa SIMULINK giúp các kỹ sư thiết kế mạch...
Maplesoft Maple

Download Maple 2021 – Ứng dụng toán học mạnh mẽ và chuyên nghiệp

0
Maple 2021 Maplesoft Maple 2021 là một ứng dụng mạnh mẽ để phân tích, khám phá, xử lý và hình dung các vấn đề toán học. Nó đã có hơn 30 năm phát triển...
Advanced Installer Architect

Download Advanced Installer Architect 18 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Advanced Installer Architect 18 Advanced Installer Architect 18 là một ứng dụng mạnh mẽ dành cho các nhà phát triển để tạo các gói cài đặt. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp hỗ...
JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate

Download JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2020 – Video cài đặt chi tiết

0
JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2020 JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2020 là một JavaIDE ấn tượng và toàn diện, cho phép bạn phát triển các ứng dụng và khung công tác di động...
JetBrains PhpStorm

Download JetBrains PhpStorm 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
JetBrains PhpStorm 2020 JetBrains PhpStorm 2020 hoàn hảo để làm việc với Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework, Laravel, Magento, Joomla!, CakePHP, Yii và các mã nguồn khác. PhpStorm cho Windows PC là...
JetBrains PyCharm

Download JetBrains PyCharm 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
JetBrains PyCharm 2020 JetBrains PyCharm 2020 là một IDE hùng vĩ cung cấp hỗ trợ cho JavaScript, Django IDE và HTML có thể được sử dụng để chạy bất kỳ tệp Python...
JetBrains Rider

Download JetBrains Rider 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
JetBrains Rider 2020 JetBrains Rider 2020 là trình chỉnh sửa mã nguồn ấn tượng, có các công cụ để gỡ lỗi. Với công cụ này, bạn có thể phát triển ứng dụng...
JetBrains CLion

Download JetBrains CLion 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
JetBrains CLion 2020 JetBrains CLion 2020 là một môi trường phát triển tích hợp tiện dụng cho C ++, sẽ cải thiện năng suất trong khi mã hóa. Ứng dụng này đã hỗ...