Vero VISI 2020

Download VERO VISI 2021 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
VERO VISI 2021 VERO VISI 2021 là một phần mềm tuyệt vời được sử dụng để lập mô hình CAD và CAM. Nó cung cấp sự kết hợp độc đáo của các ứng...
ANSYS EMA3D Cable

Download ANSYS EMA3D Cable 2020 – Video hướng dẫn chi tiết

0
ANSYS EMA3D Cable 2020 ANSYS EMA3D Cable 2020 là một công cụ mô phỏng mô hình cáp điện từ cấp nền chuyên dụng. Nó cung cấp quy trình làm việc từ thiết kế đến...
matlab 2020

Download MATLAB 2020b Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
MATLAB 2020 MATLAB 2020 là một ứng dụng hiệu quả và cũng hữu ích được sử dụng cho toán học cũng như trực quan hóa. Nó cung cấp một môi trường rất linh...
Proteus Professional

Download Proteus Professional 8 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Proteus Professional 8 Proteus Professional 8 là một ứng dụng rất tiện dụng và mạnh mẽ đã được phát triển để giúp các nhà thiết kế xây dựng cũng như xác minh...
Optitex 17

Download Optitex 17 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Optitex 17 Optitex 17 là phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế người mẫu thời trang CAD / CAM hai chiều và ba chiều. Phần mềm này cho phép người dùng sản...
optitex 15

Download Optitex 15 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Optitex 15 Optitex 15 là một ứng dụng phần mềm rất tiện dụng và chuyên dụng trong lĩnh vực công nghiệp thời trang cho các dịch vụ CAD / CAM 2D cũng...
Artifact Interactive Garden Planner

Download Artifact Interactive Garden Planner – Thiết kế vườn của bạn

0
Artifact Interactive Garden Planner Artifact Interactive Garden Planner 2020 là một ứng dụng tuyệt vời và thú vị để thiết kế khu vườn mơ ước và cây xanh trong nhà của bạn. Đây...
Valentina Studio

Download Valentina Studio Pro 10 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Valentina Studio Pro 10 Valentina Studio Pro 10 là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp hoặc tạo và quản lý cơ sở dữ liệu Valentina với một...
altium designer 20

Download Altium Designer 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Altium Designer 20 Altium Designer 20 là một giải pháp thiết kế PCB thực sự tất cả trong một, sử dụng phương pháp thiết kế được thiết kế để cải thiện sự thâm...
Cadence SPB Allegro and OrCAD

Download Cadence SPB Allegro and OrCAD 2020 – Video cài đặt chi tiết

0
Cadence SPB Allegro and OrCAD 2020 Cadence SPB Allegro and OrCAD 2020 là một trình soạn thảo rất mạnh mẽ cho PCB, cung cấp một bộ hoàn chỉnh các thiết kế chỉnh...