Substance Painter 2019

Download Substance Painter 2019 Full – Kết cấu mô hình 3D

0
Substance Painter 2019 Substance Painter 2019 là một ứng dụng rất tiện dụng được sử dụng để tạo các bức tranh kết cấu trên các mô hình 3D trong một khoảng thời...
Datamine Studio 5D Planner

Download Datamine Studio 5D Planner – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Datamine Studio 5D Planner Datamine Studio 5D Planner là một phần mềm tuyệt vời được sử dụng để quản lý, tối ưu hóa và thực hiện các hoạt động khoan và khai...
Substance Designer 2019

Download Substance Designer 2019 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Substance Designer 2019 Substance Designer 2019 là một ứng dụng ấn tượng, tiện dụng và hiệu quả, được sử dụng để tạo một số hoạt hình 3D đáng kinh ngạc một cách...
nanoCAD Pro

Download nanoCAD Pro – Một ứng dụng CAD rất hữu ích và mạnh mẽ

0
nanoCAD Pro nanoCAD Pro là một ứng dụng CAD rất hữu ích và mạnh mẽ sẽ cung cấp cho bạn một bộ lớn các công cụ vẽ giúp nó trở thành giải...
Geomagic Design X 2019

Download Geomagic Design X 2019 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Geomagic Design X 2019 Geomagic Design X 2019 là một ứng dụng kỹ thuật đảo ngược ấn tượng, có thể được sử dụng để tạo các mô hình CAD ấn tượng từ...
The Foundry MODO 13

Download The Foundry MODO 13 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry MODO 13 The Foundry MODO 13 là một bộ rất tiện dụng và toàn diện, sẽ cung cấp cho bạn để thiết kế các mô hình 3D và để tạo...
nanocad 3dscan

Download nanoCAD 3DScan Full – Ứng dụng với dữ liệu quét laser 3D

0
nanoCAD 3DScan nanoCAD 3DScan là một ứng dụng phần mềm chuyên dụng được thiết kế để hoạt động với dữ liệu quét 3D, chủ yếu là dữ liệu quét laser 3D (LIDAR),...
Poser Pro 11

Download Poser Pro 11 Full – Ứng dụng tạo hình nhân vật 3D Trất

0
Poser Pro 11 Poser Pro 11 là một ứng dụng toàn diện đang được sử dụng rộng rãi để tạo hoạt hình nhân vật trông thật tự nhiên, sử dụng mô hình...
Simlab Composer 9

Download Simlab Composer 9 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Simlab Composer 9 SimLab Composer 9 là một ứng dụng phần mềm rất tiện dụng, phức tạp và linh hoạt, có thể được sử dụng để tạo mô hình 3D. Ứng dụng...
CATIA Composer R2020

Download CATIA Composer R2020 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
CATIA Composer R2020 CATIA Composer R2020 phần mềm thiết kế 3D để tạo và cập nhật các sản phẩm chất lượng cao bao gồm tài liệu, minh họa kỹ thuật, hoạt hình...