Bentley Microstation/Architecture/TriForma/Generative Components

565
MicroStation V8i

Bentley Microstation/Architecture/TriForma/Generative Components

Bentley MicroStation có một ứng dụng ấn tượng, tập trung chính vào các cải tiến hiệu suất cũng như sự ổn định cho người dùng. Với MicroStation, bạn có thể dễ dàng xem, mô hình, tài liệu và trực quan hóa các dự án ở bất kỳ quy mô hoặc độ phức tạp nào. Bentley MicroStation sẽ cung cấp các dự án thông minh hơn. Với công nghệ MicroStation đã được chứng minh, bạn có thể tự tin đảm nhận bất kỳ dự án thiết kế, xây dựng hoặc vận hành nào.

Bentley MicroStation là một ứng dụng cho thiết kế 3D chuyên nghiệp và tạo tài liệu làm việc trong khi TriForma ngoài Microstation để cải thiện công việc của kiến ​​trúc sư, thêm các yếu tố tham số như cửa, cửa sổ, tường và bổ sung Architecture-MicroStation, dựa trên TriForma, cho mô hình tham số (BIM). (GC) GenerativeComponents – bổ sung cho mô hình tham số và thiết kế các đối tượng kiến ​​trúc phức tạp. Bentley Microstation có cài đặt đơn giản với giao diện được cải tiến, có nghĩa là cho dù bạn đang làm việc với thông tin thiết kế nào hoặc loại giao hàng nào được yêu cầu, bạn có thể dựa vào tính linh hoạt và sức mạnh của MicroStation để hoàn thành công việc đúng thời gian và ngân sách.

Tính năng Microstation /Architecture/TriForma/Generative Components

  • Bentley MicroStation có một ứng dụng ấn tượng, tập trung chính vào các cải tiến hiệu suất cũng như sự ổn định cho người dùng.
  • Bentley MicroStation, bạn có thể dễ dàng xem, mô hình, tài liệu và trực quan hóa các dự án ở bất kỳ quy mô hoặc độ phức tạp nào.
  • Bentley MicroStation sẽ cung cấp các dự án thông minh hơn. Với công nghệ MicroStation đã được chứng minh, bạn có thể tự tin đảm nhận bất kỳ dự án thiết kế, xây dựng hoặc vận hành nào.
  • Bentley Microstation có cài đặt đơn giản với giao diện được cải tiến, có nghĩa là cho dù bạn đang làm việc với thông tin thiết kế nào hoặc loại giao hàng nào, bạn có thể dựa vào tính linh hoạt và sức mạnh của MicroStation để hoàn thành công việc đúng thời gian và ngân sách.

Cấu hình Microstation/Architecture/TriForma/Generative Components

  • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
  • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
  • Dung lượng đĩa cứng: Cần 1 GB dung lượng trống.
  • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Download Microstation/Architecture/TriForma/Generative Components

Fshare